Produkty

Galderma vychádza zo skutočnosti, že každá koža je tak isto individálna ako samotný pacient. Preto vyvinula pre rad Excipial širokú paletu galenických liekových foriem (vehikúl), ktoré umožňujú individualizáciu liečby pre každého pacienta. Prínos vehikula – masť, krém a lócio – je rozhodujúci pre úspešnosť liečby. Fyzikálne vlastnosti vehikula priamo vplývajú na výsledok vyliečenia poškodenej kože. Výber vehikula je v dermatológii rovnako dôležitý ako výber účinnej látky.