Štruktúra kože a význam hydratácie

Koža je náš najväčší orgán a je naším kontaktom so svetom. Slúži predovšetkým ako fyzická a chemická bariéra voči okoliu, ktorá telo chráni pred vonkajšími vplyvmi a bráni nekontrolovanej strate vody.
Zrohovatená vrstva kože pomáha zadržiavať vodu kombináciou oklúzie a prítomnosti lipidov (napríklad ceramidov) a prirodzených zvlhčujúcich faktorov (NMF) v stratum corneum (SC).

Ceramidy, ktoré z hľadiska hmotnosti predstavujú až 50 % lipidov v SC, sú pre fungovanie kože ako bariéry nevyhnutné. V SC sa na ceramidy viaže viac ako 30 % vody.

NMF je označenie súboru dôležitých voľných aminokyselín a ďalších fyziologických látok, napríklad kyseliny mliečnej, urey a solí, ktoré priťahujú a zadržiavajú vodu, vďaka čomu koža zostáva vlhká a vláčna. Väčšinu NMF tvoria voľné aminokyseliny, vznikajúce rozpadom filagrínu (z anglického FILament AGGRegating proteIN), proteínu potrebného pre zachovanie celistvosti bariéry SC, ktorý sa podieľa na agregácii keratínových vlákien do zväzkov. NMF tiež preukázateľne zohrávajú úlohu v patofyziológii atopickej dermatitídy.

Štruktúru kože tvoria dve hlavné vrstvy – epiderma a derma.

skin-structure
  • Epiderma je vonkajšia vrstva kože, ktorá plní funkciu fyzickej a chemickej bariéry medzi vnútrom tela a vonkajším prostredím.
  • Derma je hlbšia vrstva, ktorá koži poskytuje štrukturálnu oporu.
  • Suchá koža sa vyznačuje narušením bariérovej funkcie, zvýšenou TEWL (transepidermal water loss – strata podkožnej vody), zníženou koncentráciou urey a celým radom ďalších fyziologických príznakov.
  • Na bariérové vlastnosti kože zrejme vplýva aj usporiadanie lipidov v SC, pričom zmena v zložení alebo usporiadaní lipidov môže viesť k oslabeniu kožnej bariéry, napríklad pri atopickom ekzéme. Štúdie ukázali, že pri kožných ochoreniach s poruchou bariérovej funkcie je narušené priestorové usporiadanie a rozloženie lipidových dvojvrstiev. V prípade atopického ekzému dochádza v porovnaní so zdravou kožou k dramatickým zmenám v usporiadaní lipidov, ktoré súvisia so zmenami v zložení ceramidov.